20 อันดับผู้เข้าชิง "มหาเทวีนางสงกรานต์ ๔๘"

ผลคะแนนโหวต Real-time (อย่างไม่เป็นทางการ)

ผลคะแนนโหวต Real-time "มหาเทวีนางสงกรานต์ ๔๘" รอบที่ 1: คัดเลือก 20 อันดับ (อย่างไม่เป็นทางการ)

#
Member
Token
#
Member
Token
#
Member
Token
#
Member
Token

20 อันดับผู้เข้าชิง "มหาเทวีนางสงกรานต์ ๔๘"

ผลคะแนนโหวต Real-time (อย่างไม่เป็นทางการ)

Vote Now! @ iAM48 Application

Total Vote: 0 Token

ข้อมูลจาก TKX Scan - ข้อมูล ณ เวลา: 1/4/2567 18:00 น.
- สำหรับผลอย่างเป็นทางการ โปรดติดตามจาก BNK48 Official